banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Zo. Nu eerst een nieuwe slogan bedenken.
Een slogan kan eventueel ook auteursrechtelijk zijn beschermd als er sprake is van een "eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk". Kortom, een origineel werk,…
‘Foutje’ van UPC is een oneerlijke handelspraktijk
Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt weer eens duidelijk hoe zeer consumenten beschermd worden tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemers.
Op kosten van de zaak…
Het onterecht gebruik maken van een zakelijke tankpas voor privédoeleinden, bijvoorbeeld door de auto van een echtgenote af te tanken op kosten van de zaak, kan in principe…
Een onbelastbaar werknemersgeschenk
Sinds 1 januari 2015 is het onderscheid tussen computer en (mobiele) communicatiemiddelen niet meer relevant. Nu staat het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium centraal.
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt!
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nu gebruik maken van modelovereenkomsten van de belastingdienst of zij kunnen overeenkomsten die op hun situatie zijn toegespitst naar…
De WWZ: een eerste evaluatie
Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vanaf 2015 het nodige heeft veranderd in het arbeidsrecht. Inmiddels zijn de eerste ervaringen bekend.
De ketenregeling bij arbeidsovereenkomsten
De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke arbeidscontract in een reeks wordt omgezet in een vast arbeidscontract.
Eenzijdige wijzing van de arbeidsvoorwaarden
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren wanneer het financieel erg slecht gaat met de onderneming.
De motivering van het non-concurrentiebeding
​Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid, moet een werkgever duidelijk motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een…
Schade-varing
Voor schade-varing (schade veroorzaakt door een boot op het water) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. In een geval van samenloop tussen onrechtmatige daad en…