banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Aanbestedingsrecht in en na coronatijd
Welke vragen houden de aanbestedingsmarkt bezig in tijden van corona?
Private aanbestedingen
Is de Aanbestedingswet van toepassing op private aanbestedingen?
Het clusterverbod bij aanbestedingen
Mag een aanbestedende dienst verschillende opdrachten zomaar samenvoegen?
Octrooirecht versus mededingingsrecht
Octrooien creëren monopolies. Het mededingingsrecht beoogt monopolies juist te voorkomen. Botsende rechten leiden tot interessante uitspraken.
Aantastbaarheid van de aanbestede overeenkomst
De aanbestedende dienst sluit een overeenkomst met de winnende inschrijver. Valt daar nog iets tegen te doen?
Proportionaliteit bij aanbestedingen
Een gemeente stelt bij een aanbesteding onredelijke eisen. Kan dat zomaar?
Wijziging Aanbestedingswet per 1 juli 2016
Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Europese richtlijnen. Wat is er gewijzigd?
Aanbesteding Magisch Maastricht
Magisch Maastricht is een jaarlijks in de kerstperiode terugkerend festijn op het Vrijthof. De gemeente Maastricht besteedt het evenement aan via een aanbestedingsprocedure…
De hoogste prijs = marktconform?
Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de hoogst geboden prijs in beginsel de markconforme prijs is. Dat kan anders zijn wanneer er om een oneigenlijke reden een bod…
De zorgverzekeraar: een aanbestedende dienst?
De zorgverzekeraar is volgens de rechtbank een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet en mag niet zomaar besluiten om slechts bij één leverancier haar middelen…