Disclaimer

Algemeen

Deze bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie

Adelmeijer Hoyng Advocaten stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om informatie te verstrekken. Gegevens op deze website mogen niet als juridisch advies worden beschouwd. Hoewel Adelmeijer Hoyng Advocaten de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of onvolledigheden. Adelmeijer Hoyng Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens op deze website.

Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Adelmeijer Hoyng Advocaten en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen.

Verwijzingen

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet toebehoren aan Adelmeijer Hoyng Advocaten. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Adelmeijer Hoyng Advocaten. Adelmeijer Hoyng Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van websites waar op deze website naar wordt verwezen of websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website.

Rechten

Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Deze rechten berusten bij Adelmeijer Hoyng Advocaten of bij derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan Adelmeijer Hoyng Advocaten. Gebruik van gegevens op deze website, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Adelmeijer Hoyng Advocaten.