Aanbestedingsperikelen

Kan de opdracht worden ingetrokken na gunning?

Het Gerechtshof Den Bosch behandelde onlangs een zaak, waarbij de Gemeente Roosendaal een niet-openbare aanbesteding uitscheef, het werk gunde aan een aannemer, maar uiteindelijk geen overeenkomst sloot. 

De aannemer stelde zich op het standpunt dat de Gemeente een toezegging had gedaan dat een overeenkomst tot stand zou komen, waardoor de Gemeente schadeplichtig was geworden. Het hof concludeert dat als uitgangspunt geldt dat een aanbestedende dienst in beginsel een lopende aanbesteding af mag breken en mag besluiten geen overeenkomst te sluiten. Deze bevoegdheid is gebaseerd op het beginsel van contractsvrijheid. 

In deze zaak heeft de Gemeente zich in de aanbestedingsstukken het recht voorbehouden om de aanbesteding op elk moment te beëindigen, zonder dat inschrijvende partijen aanspraak kunnen maken op recht van vergoeding. Een regelmatig voorkomende reden voor het staken van een aanbestedingsprocedure is de situatie dat de aanbestedende dienst constateert dat de opdracht niet (meer) aansluit bij de behoefte of dat er een financieringsprobleem is ontstaan. De genoemde bevoegdheid kan (slechts) worden beperkt door de algemene beginselen van aanbestedingsrecht, de precontractuele redelijkheid en billijkheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De Gemeente heeft aldus op juiste gronden de aanbesteding afgebroken en geen overeenkomst gesloten.

Heeft u vragen over een aanbesteding, bel of mail mij dan voor een advies.