Aanbesteding Magisch Maastricht

Magisch Maastricht is een jaarlijks in de kerstperiode terugkerend festijn op het Vrijthof. De gemeente Maastricht besteedt het evenement aan via een aanbestedingsprocedure voor de jaren 2016 tot en met 2019 en diverse commerciële partijen zien brood in dat evenement.

De gemeente gunde het evenement aan de Stichting Winterevents Maastricht en dat was tegen het zere been van de concurrenten. Die riepen in koor (onder andere): er moet sprake zijn van een sfeervol kerst- en winterevenement en Winterevents heeft daar geen ervaring mee, evenmin de door Winterevents ingeschakelde onderaannemer. De onderaannemer had echter een verklaring overgelegd van een referentiegemeente, die verklaarde dat de onderaannemer daar wel ervaring mee had.

De gemeentelijke beoordelingscommissie zou volgens de concurrenten van Winterevents bevooroordeeld zijn en dat is te kwalificeren als Europeesrechtelijk verboden favoritisme. Zij spanden een procedure aan, waarin de rechter onlangs uitspraak deed.

De rechter fileert de zaak alsof hij de kalkoen aan het kerstdiner snijdt. Hij oordeelde:

  • Als het gaat om de beoordeling van kwalitatieve gunningscriteria is er altijd sprake van een zekere subjectiviteit. Vaak is het een kwestie van smaak van de beoordelaars. De rechter kan dan slechts marginaal toetsen.
  • De rechter toetst volledig als het gaat om de naleving van de formele spelregels van de aanbesteding.
  • De rechter oordeelt dat uit de beoordelingssystematiek kan blijken dat nieuwkomers beter scoren dan gevestigde partijen. En dat is maar goed ook, voegt de rechter daar aan toe.

Moraal van het verhaal: de rechter heeft de boodschap van de wetgever in de Aanbestedingswet 2012 goed begrepen: nieuwkomers hebben gelijke toegang tot de markt als ervaren rotten en het MKB moet makkelijker in staat zijn om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Mede vanwege die laatste doelstelling mag de aanbestedende dienst slechts proportionele eisen stellen in relatie tot de omvang van de opdracht.

MKB-ers: aarzel niet en doe mee aan aanbestedingsprocedures.