Eigendomsvoorbehoud tegenover pandrecht bank

U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Uw afnemer betaalt niet en gaat ook nog failliet. Deze afnemer heeft meestal op al zijn debiteuren, voorraad en inventaris een pandrecht gegeven aan de bank.

Voorheen zou een curator uw onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teruggeven of het openstaande bedrag betalen. De pandhouder kon hier niets tegen doen.

Zeer recent heeft de Hoge Raad echter uitgemaakt dat een pandhouder onder omstandigheden toch ook actie kan ondernemen door zelf het openstaande bedrag te voldoen en zodoende alsnog de geleverde goederen onder haar pandrecht te krijgen. Als leverancier maakt het u vermoedelijk weinig uit; als u maar betaald krijgt. Voor curatoren en banken is dit arrest echter van groot belang. Maar misschien ook voor u als ondernemer als u zelf regelmatig pandrechten bedingt.

Op grond van dit arrest kunt u dus indien u bijvoorbeeld aan een relatie een lening verstrekt hebt een pandrecht bedingen op zijn huidige en toekomstige inventaris en voorraad. Gaat uw relatie failliet dan kunt u toch aanspraken doen gelden met betrekking tot goederen welke door leveranciers van uw relatie onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn. U moet er natuurlijk opletten dat indien uw relatie uw als zekerheid voor uw lening dergelijke pandrechten geeft, het zeer aannemelijk is dat u maar een pandrecht 2e in rang zult verkrijgen omdat uw relatie vermoedelijk ook al gelden geleend heeft van haar bank aan wie de inventaris en voorraad ook al verpand zijn.