Status medehuurder na beëindiging van samenwonen

Met elkaar samenwonen in een huurwoning zonder dat er sprake is van een juridische verbondenheid in de zin van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Ben u als samenwoner bewust van uw status!

Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder krijgt volgens de wet in principe automatisch de status van medehuurder. De zogenaamde samenwoner krijgt deze begeerde status pas bij goedkeuring door de verhuurder of kantonrechter. Bovendien moet een samenwoner daarvoor een officieel verzoek indienen, en wel op het specifieke moment dat tussen de samenwoners een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' bestaat.

De praktijk leert dat een samenwoner in "woonproblemen" kan raken zodra deze duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder onverhoopt eindigt (bijvoorbeeld bij het stranden van de relatie), de samenwoner in de huurwoning wil blijven wonen én in de periode van samenwonen geen verzoek tot het verkrijgen van medehuurderschap is ingediend.

De kantonrechter is bevoegd om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek tot verkrijging van het medehuurderschap toe te wijzen, ook al is de duurzame gemeenschappelijke huishouding reeds ten einde gekomen.

Voorwaarde hiervoor is wel dat het verzoek spoedig na beëindiging van die duurzame gemeenschappelijke huishouding is gedaan of zoals het in de rechtspraak is omschreven: "mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd".

Kortom, wacht als samenwoner niet te lang met het indienen van een verzoek tot verkrijging van het medehuurderschap, bij voorkeur bij aanvang van de duurzame gemeenschappelijke huishouding. Na beëindiging daarvan staat de deur van uw huurwoning immers nog maar op een kier….