Ad van Bergen

Specialisaties

Insolventierecht , Ondernemingsrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht

Ad van Bergen is vanaf 1991 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Hij houdt zich met name bezig met insolventierecht, ondernemingsrecht, handelsrecht en huurzaken. In deze rechtsgebieden adviseert hij ondernemingen en particulieren en staat hij hen bij in gerechtelijke procedures. Ook treedt hij geregeld als curator op in grote faillissementen.

Ad studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en in Engeland aan de University of Hull, waar hij een postdoctorale studie in International Business Law deed. Hij voltooide in 1999 de Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht en in 2004 de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren. In 2023 heeft Ad aan de Universiteit Leiden de specialisatieopleiding WHOA – herstructureringsdeskundige met goed gevolg afgerond.

Ad is lid van de Vereniging van Insolventierecht advocaten (INSOLAD). Sinds 2001is Ad lid van de Rotaryclub Maastricht-Geuldal. Hij is voorzitter geweest van zijn club en is en blijft actief betrokken bij maatschappelijk relevante projecten die door zijn club omarmd worden. Verder is Ad lid van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), netwerkclub Pro Connect en de Duits-Nederlandse Businessclub.