Opdrachtgevers opgelet!

Stel dat uw bedrijfspand een likje verf nodig heeft en uw bedrijf geeft een schildersbedrijf opdracht om het gebouw te schilderen. Het schildersbedrijf stuurt een aantal werknemers om de opdracht uit te voeren. Het schildersbedrijf heeft echter financiƫle problemen en kan de lonen van zijn werknemers niet meer betalen. Per 1 juli 2015 kan uw bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon dat de werknemers krijgen voor de in uw bedrijf gewerkte uren. Dat heet de ketenaansprakelijkheid voor loon.


Deze ketenaansprakelijkheid geldt voor alle bedrijven die een opdracht- of aannemingsovereenkomst met een ander bedrijf hebben gesloten. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtnemer of aannemer een buitenlandse onderneming is.

De ketenaansprakelijkheid geldt niet voor particulieren. Als u uw huis laat schilderen bent u dus niet aansprakelijk voor de betaling van het loon dat de werknemer verdient. Verder ziet de ketenaansprakelijkheid niet op koopovereenkomsten, bijvoorbeeld als u kantoorartikelen bestelt en deze bij uw bedrijf worden afgeleverd.

De ketenaansprakelijkheid kan niet in een contract worden uitgesloten. Wel kunt u als opdrachtgever aantonen dat het u niet kan worden verweten dat het loon niet is betaald. Hieraan worden hoge eisen gesteld. Zo moet voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht informatie over de opdrachtnemer/werkgever worden ingewonnen om vast te stellen dat u niet te maken hebt met een malafide partij. Ook kunt u vooraf in een contract voorwaarden opnemen waaraan uw opdrachtnemer of aannemer moet voldoen. Als u achteraf hoort dat de werknemers die de opdracht hebben uitgevoerd hun loon niet hebben ontvangen, moet u ook adequate maatregelen nemen.

Kortom: opdrachtgevers wees gewaarschuwd!