banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Werknemer kopieert illegaal software: werkgever draait op voor schade
Op een werkgever rust een risicoaansprakelijkheid voor door een werknemer gepleegde inbreuk op het auteursrecht van een softwareproducent.
Europese richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen
Onlangs is een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie aangenomen.
Tijdelijke verhuur van woonruimte
Een gebrek aan doorstroming op de gereguleerde huurmarkt leidt voor jongeren tot onvoldoende aanbod van woonruimte en tot een te hoge toegangsdrempel tot de huurmarkt. De…
Het bestuursverbod
Sinds 1 juli 2016 kan een bestuursverbod worden opgelegd aan een bestuurder. Wat houdt dat in en in welke gevallen kan een bestuursverbod worden opgelegd?
Hyperlink kan auteursrechtinbreuk zijn
Het plaatsen van een hyperlink op een website kan onder omstandigheden auteursrechtinbreuk opleveren. Wat die omstandigheden zijn, leest u hier.
Schadevergoeding bij vernietigde vergunning
Als een door de overheid verleende vergunning later door de rechter wordt vernietigd, kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Moet de overheid deze schade aan u vergoeden?
Opzegverbod wegens ziekte bij beëindiging van de bedrijfsvestiging
Wat als een werkgever verschillende vestigingen heeft en één van deze vestigingen moest worden gesloten als gevolg van het verliezen van een project? Geldt het opzegverbod…
Nadeel en voordeel
In sommige gevallen kan een schadeveroorzakende gebeurtenis ook voordeel opleveren voor degene die schade lijdt. De vraag is dan of dit voordeel in mindering moet worden…
Curator, geef mij informatie!
U bent schuldeiser van een failliete vennootschap en komt in contact met een curator. U wilt graag uw positie in kaart brengen aan de hand van informatie uit de administratie…
Mag u turbo-liquideren?
Bent u als bestuurder of aandeelhouder aansprakelijk als de vennootschap via een turboliquidatie wordt ontbonden?