De rechtbank gaat digitaal

De (civiele) rechtspraak staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het digitale tijdperk doet zijn intrede. Binnen afzienbare tijd wordt de civiele procedure volledig digitaal gevoerd. Geen gesjouw meer met zware koffers vol paperassen. Een laptop in de zittingzaal volstaat.

Bent u straks verwikkeld in een rechtsgeschil en wordt u bijgestaan door een advocaat? Dan hoeft u hem of haar niet meer te vragen naar stand van zaken in de procedure. U kunt die dan op elk gewenst moment zelf nagaan. Via uw eigen laptop, pc of ander device kunt u inzage krijgen in het elektronisch dossier van uw zaak bij de rechtbank. Op die manier kunt u het verloop van uw zaak op de voet volgen en bent u voor deze informatievoorziening niet meer enkel op uw advocaat aangewezen.

Uw advocaat laat voor u het elektronisch dossier bij de rechtbank aanleggen als u de eisende partij bent. Als u de verwerende partij bent, laat hij of zij uw verweer in het elektronisch dossier opnemen. De communicatie tussen rechtbank en de advocaten van partijen vindt digitaal plaats en maakt deel uit van het elektronisch dossier. En onder die communicatie van de rechtbank is ook begrepen de uitspraak die de rechtbank in uw zaak doet. Uw inzage mogelijkheid in het elektronisch dossier betekent dus dat u meteen kennis kunt nemen van de uitspraak zodra de rechtbank die aan het elektronisch dossier heeft toegevoegd.

Zo blijven er in de procedure nog maar enkele fasen over die (nog) niet via de computer verlopen. De belangrijkste daarvan is de mondelinge behandeling van de zaak in de zittingszaal. Onder leiding van de rechter nemen daaraan zowel partijen als hun advocaten deel. Eigenlijk kunnen we zeggen dat deze fase van de procedure niet verandert. Althans voorlopig niet. Want de ontwikkelingen in de digitale wereld gaan zo razend snel dat naar mijn overtuiging ook hierin op termijn veranderingen zullen komen.