Robert Smulders

Robert Smulders is sinds 1991 advocaat en vanaf 2004 aan ons kantoor verbonden. Daarvoor was hij vanaf 2002 werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Robert houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, in het bijzonder met geschillenbeslechting in de onderneming. Daarnaast adviseert hij ondernemingen, (semi-) overheden en gesubsidieerde instellingen bij overnames en het opstellen en aangaan van contracten en samenwerkingsverbanden. Ook behandelt hij bouw- en vastgoed gerelateerde zaken. Daarnaast behandelt hij erfrecht- en handelszaken.

Robert studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht.