Robert Smulders

Specialisaties

Verbintenissenrecht , Bouwrecht, Ondernemingsrecht

Robert Smulders is sinds 1991 advocaat en vanaf 2004 aan ons kantoor verbonden. Daarvoor was hij vanaf 2002 werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. 

Hij houdt zich bezig met het procesrecht en het ondernemingsrecht, in het bijzonder met geschillenbeslechting in de onderneming. Daarnaast adviseert hij ondernemingen, (semi-) overheden en gesubsidieerde instellingen bij overnames en het opstellen en aangaan van contracten en samenwerkingsverbanden. Ook behandelt hij erfrecht- en handelszaken.

Robert studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en was tijdens zijn diensttijd actief als juridisch adviseur bij de Militair Juridische Dienst.

Robert is lid van de businessclub Alliance Roermond. Verder is hij maatschappelijk betrokken als bestuurslid van de Stichting Bevordering Jeugdwelzijn Roermond, die diverse kleinschalige educatieve projecten voor de jeugd in Roermond ondersteunt. Ook maakt hij als juridisch adviseur deel uit van het bestuur van de Stichting Rura, een organisatie die zich richt op het behoud van monumenten in Roermond, onder meer door het verwerven van of uitvoeren van beheer over monumentale onroerende zaken en door het uitgeven van een jaarboek "Spiegel van Roermond".