Handhaving Wet DBA opgeschort

Eerder hebben we u laten weten dat de VAR (Verklaring Arbeidsrecht) is vervangen door de Wet DBA en modelovereenkomsten. Met deze verandering wil de belastingdienst meer inzicht krijgen in de zelfstandigheid van opdrachtnemers. Kort gezegd: als uw opdrachtnemer niet zelfstandig genoeg is, wordt hij aangemerkt als werknemer. Dat houdt ook in dat de belastingdienst niet alleen uw opdrachtnemer, maar ook u als opdrachtgever kan aanspreken tot betaling van o.a. loonbelasting als zij van mening is dat de opdrachtnemer niet als zzp’er, maar als uw werknemer moet worden gekwalificeerd.

Er is veel onduidelijkheid over de Wet DBA en de modelovereenkomsten. Opdrachtgevers vrezen dat zij worden geconfronteerd met naheffingen en hoge boetes als de belastingdienst (achteraf) toch van mening is dat er sprake is van een arbeidsrelatie met uw opdrachtnemer. Opdrachtgevers worden om die reden voorzichtiger en besteden minder werk uit aan zzp’ers. Zzp’ers verliezen opdrachten en opdrachtgevers en hierdoor lopen omzet mis.

De belastingdienst heeft laten weten dat hij in ieder geval tot 1 januari 2018 geen handhavingsmaatregelen zal nemen. Tot die tijd worden dus geen naheffingen of boetes opgelegd (met uitzondering van de echte kwaadwilligen, aldus de belastingdienst), ook niet achteraf/met terugwerkende kracht (bijvoorbeeld na 1 januari 2018).

In de tussentijd zal het kabinet bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om bovengenoemde problemen op te lossen.