Faillissementsaanvraag VOF wordt niet duurder!

Voor velen is bekend dat natuurlijke personen en rechtspersonen failliet kunnen gaan. Iets minder bekend is dat ook een vennootschap onder firma (v.o.f.) op aanvraag van een schuldeiser kan failleren. De reden hiervan is dat een v.o.f. weliswaar geen rechtspersoon is, maar wel een vermogen heeft dat is afgescheiden van dat van haar vennoten. Dat afgescheiden vermogen kan als verhaalsobject dienen.

Wij berichtten u eerder dat de Hoge Raad had bepaald dat het faillissement van een vennootschap onder firma niet langer steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van haar vennoten tot gevolg had. Deze uitspraak had tot gevolg dat wanneer een schuldeiser niet alleen het faillissement van de VOF maar ook dat van de vennoten wil bewerkstelligen, hij dat in zijn verzoekschrift ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk moet verzoeken.

Onduidelijk was echter of dit betekende dat de schuldeiser ook driemaal griffierecht verschuldigd was. Inmiddels is deze vraag in het voordeel van de schuldeiser beslecht. Oftewel, in een dergelijk geval waarin het verzoekschrift zich richt tot drie of meer schuldenaren (namelijk, de v.o.f. en haar twee of meerdere vennoten), is de verzoeker (lees: de schuldeiser) slechts éénmaal griffierecht verschuldigd.

De Hoge Raad vindt dat omwille van het feit dat er maar één verzoekschrift hoeft te worden ingediend én omdat dergelijke verzoeken een nauwe samenhang kennen, de aanvrager van het faillissement niet verder op kosten moet worden gejaagd. En dat is voor de rechtszoekende dus goed nieuws!