Michelle Otten

Michelle Otten is sinds 2010 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Daarvoor was zij vier jaar werkzaam bij de Rechtbank Limburg, sector civiel (handels- en insolventierecht) en sector kanton. Michelle is werkzaam op het gebied van vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij begeleidt fusies en overnames en het aangaan van samenwerkingsverbanden (joint ventures) en herstructureringstrajecten. Ook adviseert en procedeert zij regelmatig bij geschillen tussen aandeelhouders, commissarissen en bestuurders. Daarnaast behandelt zij insolventiezaken (faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen) en treedt zij op als curator van failliete ondernemingen en personen.

Michelle studeerde privaatrecht en handels- en ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht. In 2015 voltooide zij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Zij is lid van de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast was zij auteur SmartNewz Ondernemingsrecht en SmartNewz Insolventierecht bij Wolters Kluwer.