Laurens Thissen

Specialisaties

IE en privacyrecht

Laurens is gespecialiseerd in IT-recht, Intellectueel Eigendomsrecht en Privacyrecht en daarmee in alle juridische aspecten van digitalisering en innovatie. Hij heeft veel ervaring in het adviseren over vaak complexe contracten en in het opstellen en uitonderhandelen daarvan. Ook heeft hij veel proceservaring.

Laurens heeft gestudeerd aan de European Law School in Maastricht. In 2020 heeft hij de specialisatie opleiding Informaticarecht van de Grotius Academie afgerond. Hij is lid van de specialisatievereniging Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVVIR). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is hij in de volgende rechtsgebieden geregistreerd: IT-recht, IE-recht en Privacyrecht.

In 2019 richtte hij zijn eigen nichekantoor op, van waaruit hij als zelfstandige met ons kantoor samenwerkt.