Verbintenissenrecht

Zowel bij het sluiten als bij de uitvoering van commerciële contracten is het van belang de afspraken juridisch goed vast te leggen, mede om conflicten tijdens en na afloop van de samenwerking te voorkomen.

Handel, Distributie en Agentuur

Het handelsrecht en contractenrecht vormen de kaders waarbinnen de afspraken vorm krijgen. Omdat er in toenemende mate grensoverschrijdend wordt gecontracteerd, vraagt het opstellen van (internationale) commerciële contracten steeds meer om maatwerk en samenwerking met advocaten wereldwijd.

Advocaat verbintenissenrecht

Wij adviseren onder andere bij het opstellen en beoordelen van distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten, intentieverklaringen en geheimhoudingsovereenkomsten. Wij hebben ervaring bij het opstellen van contracten met handelspartners in Europa, Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten en beschikken over een goed netwerk van lokale advocaten.

Onze expertise omvat het hele scala van het verbintenissenrecht, handelsrecht en contractenrecht:

  • distributie, agentuur en franchise;
  • licentieovereenkomsten;
  • algemene voorwaarden;
  • samenwerkingsovereenkomsten.