Contractuele mogelijkheden bij stijgende energie- en grondstofprijzen

Welke mogelijkheden heeft u om de gestegen prijzen door te berekenen aan uw afnemers? En wat als u helemaal niet meer kunt leveren?

Energie- en grondstofprijzen stijgen de laatste tijd fors. In het nieuws komen geregeld berichten voorbij van bakkers die hun zaak moeten sluiten en fabrieken die hun productie stilleggen. De vraag kan dan opkomen of u als ondernemer de hogere prijzen kunt doorberekenen aan uw afnemers. En wat kunt u doen wanneer u helemaal niet meer kunt leveren?

Nieuwe contracten

Bij het sluiten van nieuwe contracten kunt u de gestegen energie- en grondstofprijzen doorberekenen aan uw afnemer. Of en, zo ja, in hoeverre u dat doet, is natuurlijk een commerciële afweging. Wordt de prijs te hoog dan zult u immers niet meer veel verkopen.

Sluit u een overeenkomst voor een langere periode? Dan is het verstandig om in het contract of in uw algemene voorwaarden op te nemen dat u de prijs tussentijds kunt wijziging indien de energie- of grondstopprijzen stijgen. Ook kunt u ervoor kiezen om de prijzen periodiek met de inflatie mee te laten stijgen.

Bestaande contracten

Bij bestaande contracten moet u goed naar de het contract en de toepasselijke algemene voorwaarden kijken. Vaak staat daarin dat u eens per jaar de prijs mag verhogen, bijvoorbeeld met een percentage dat gelijk is aan de inflatie (het consumentenprijsindexcijfer). Ook staat er soms dat u gestegen energie- en grondstofprijzen mag doorberekenen aan uw afnemer. 

Staat dit er allemaal niet in, dan wordt het een stuk lastiger. In extreme gevallen kan een beroep worden gedaan op de wettelijke regeling voor onvoorziene omstandigheden. Dan kunt u de rechter vragen de overeenkomst te wijzigen of te ontbinden. De rechter moet hier echter terughoudend in zijn. Beter is het om eerst het gesprek te zoeken met uw afnemer om te kijken of u er onderling uit kunt komen.

Leveringsproblemen door prijsstijgingen?

Soms kan de levering van bepaalde producten in het gedrang komen wanneer de energie- of grondstofprijzen te veel stijgen. Zo kan het zijn dat energie en/of grondstoffen zo duur zijn geworden dat u deze niet meer kunt betalen. Ook kan het zo zijn dat de productie niet meer rendabel gemaakt kan worden door de hoge prijzen. Wat kunt u in zulke gevallen juridisch doen?

(a) Overmacht

Kunt u uw leveringsverplichting niet meer nakomen, dan is een beroep op overmacht slechts zelden mogelijk. Wettelijk gezien moet de te leveren prestatie dan namelijk feitelijk onmogelijk zijn geworden. Dat zal bij gestegen kosten niet snel het geval zijn. Het produceren en leveren van producten is dan nog wel feitelijk mogelijk alleen moeten daarvoor hele hoge kosten worden gemaakt. In een dergelijk geval is geen sprake van overmacht.

In contracten of algemene voorwaarden wordt de wettelijke overmachtsregeling soms uitgebreid met gevallen waarin het produceren weliswaar niet feitelijk onmogelijk maar wel zeer onwenselijk (commercieel onrendabel) is geworden. Sla het contract er daarom altijd op na en laat u bij twijfel adviseren.

(b) Onvoorziene omstandigheden

In sommige gevallen kan als gezegd een beroep worden gedaan op de wettelijke regeling voor onvoorziene omstandigheden. Of een dergelijk beroep slaagt bij leveringsproblemen door prijsstijgingen hangt onder meer af van de vraag of de prijsstijgingen zijn verdisconteerd in het contract en of deze op het moment van sluiten van de overeenkomst nog in de toekomst lagen. 

Vraagt u zich af of u de gestegen prijzen kunt doorberekenen? Of wilt u weten hoe u zich in een nieuwe overeenkomst het beste kunt indekken? Neem dan gerust contact met ons op!