Faillissementsrecht

Goede begeleiding is essentieel bij reorganisaties, saneringen en faillissementen.

Faillissement en herstructurering

Bij ondernemen hoort risico lopen en risico nemen. Met het faillissementsrecht krijgt iedere ondernemer een keer te maken. Het kan gaan om een klant, debiteur of een relatie die failliet gaat. Een onderneming kan door allerlei omstandigheden in financieel zwaar weer komen. De markt kan veranderen waardoor de vraag terugloopt. Er kan sprake zijn van een financier die zich onverwacht terugtrekt of een afnemer die de rekeningen niet betaalt. Ongeacht de oorzaak zijn bij een onderneming in financiële problemen vele partijen betrokken die elk een ander belang hebben.

Toch is de bedoeling van deze partijen om door tijdige maatregelen een faillissement te voorkomen. Blijkt een faillissement onafwendbaar, dan is het zaak de financiële nasleep met alle contractpartijen zo zorgvuldig mogelijk af te handelen, al dan niet in combinatie met een doorstart van de onderneming.

Advocaat faillissementsrecht

Wij adviseren ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij diverse juridische kwesties als een onderneming in financiële moeilijkheden komt. Ook worden wij aangesteld als curatoren in faillissementen en als bewindvoerders bij surseances van betaling en schuldsaneringen. Onze ruime ervaring op het gebied van faillissementsrecht en herstructurering omvat onder meer het:

  • Begeleiden van ondernemingen bij het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.
  • Aanbieden van crediteurenakkoorden in of buiten faillissement (WHOA).
  • Melden van betalingsonmacht.
  • Begeleiden van een doorstart na faillissement.
  • Adviseren bij het herstructureren van ondernemingen.
  • Adviseren van ondernemingen en ondernemers bij (het verstrekken van) zekerheden, zoals pand- of hypotheekrechten, bankgaranties en borgstellingen.