De WHOA en pensioenpremies

Vallen pensioenpremies onder het bereik van de WHOA?

In herstructureringsland was onzekerheid ontstaan of in geval van een WHOA-traject (Wet homologatie onderhands akkoord) achterstallige pensioenpremies wel of niet onder de reikwijdte van de WHOA zouden vallen. Eerder schreven wij al dat de Advocaat-Generaal (AG) bij de Hoge Raad in zijn conclusie had aangegeven dat hij van mening was dat pensioenpremies niet onder de WHOA zouden vallen.

Op die conclusie van de AG  zijn veel reacties verschenen van juristen, die voor het merendeel van mening waren dat, indien de Hoge Raad de AG zou volgen, de effectiviteit van de WHOA een stuk minder zou worden. Inmiddels  heeft de Hoge Raad geoordeeld en de lijn van de AG gevolgd en dus bepaalt dat pensioenpremies buiten het bereik van de WHOA vallen.

Is dat erg? Ja en nee. Voor de werknemers en de pensioenfondsen niet want de pensioenfondsen kunnen in geval van een WHOA-traject voor 100% aanspraak blijven maken op de te betalen pensioenpremies.

Voor ondernemers die het water aan de lippen staat wel want door deze uitspraak kunnen WHOA-trajecten een stuk duurder uitpakken en is de keuze voor een faillissement met daarna een doorstart wellicht een aantrekkelijker en goedkoper alternatief.

De vraag is dan ook of de werknemers en de pensioenfondsen zoveel beter af zijn met het oordeel van de Hoge Raad. De WHOA is nu net bedoeld om faillissementen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Wordt het toch een faillissement omdat de pensioenpremies niet te financieren zijn in het WHOA-traject dan zijn de werknemers hun baan kwijt en de aanspraak van de pensioenfondsen wordt dan een vordering in het faillissement. En zoals u wellicht weet komt het in het merendeel van de faillissementen niet tot een uitkering.

Ergo: de uitspraak lijkt gunstig voor werknemers en pensioenfondsen maar is dat vermoedelijk in veel gevallen niet indien dientengevolge voor een faillissement geopteerd wordt in plaats van een WHOA-procedure.

Overigens merk ik op dat vanuit de politiek reeds vragen gesteld zijn of er dienaangaande geen aanvullende wetgeving zou moeten komen.