Huurrecht

Heldere afspraken zijn van belang bij de huur van woningen, bedrijfsruimte en kantoorruimte.

Huur en verhuur

Niet alleen een particulier, maar ook een ondernemer, een (zorg)instelling, de overheid en een (sport)vereniging krijgt te maken met de (ver)huur van onroerend goed. De huurrelatie wordt bevorderd door duidelijk geformuleerde afspraken in de huurovereenkomst.

Advocaat huurrecht

Niet alleen een particulier, maar ook een ondernemer, een (zorg)instelling, de overheid en een (sport)vereniging krijgt te maken met de (ver)huur van onroerend goed. De huurrelatie wordt bevorderd door duidelijk geformuleerde afspraken in de huurovereenkomst.

  • Opstellen en beëindigen huurovereenkomst woonruimte
  • Opstellen en beëindigen huurovereenkomst (overige) bedrijfsruimte
  • Ontruimingen
  • Huurprijswijzigingen
  • Indeplaatsstelling en onderhuur
  • Servicekosten
  • Gebreken
  • Huur en faillissement