De opzegtermijn voor huurwoningen

Huurders en verhuurders opgelet: doorgaans is een opzegtermijn van meer dan één maand niet toegestaan!

Als je als huurder je huurwoning wenst te verlaten, moet je de huur opzeggen. Daar zal menig huurder wel mee bekend zijn. Minder bekend is dat een verhuurder zijn huurder doorgaans niet mag houden aan een opzegtermijn van meer dan één maand. Ook als contractueel een langere termijn is overeengekomen.

De wet bepaalt namelijk dat de opzegtermijn gelijk moet zijn aan de voor huurbetaling geldende termijn. Dat is in de praktijk dus vrijwel altijd één maand. De meeste huurders betalen namelijk maandelijks de huurpenningen aan hun verhuurder.

Toch worden er in veel huurovereenkomsten voor particulieren langere opzegtermijnen opgenomen. Een huurder die de huur opzegt, wordt er door de verhuurder dan doorgaans op gewezen dat de overeengekomen opzegtermijn in de huurovereenkomst in acht moet worden genomen.

Dat hoeft dus niet! Een huurder mag namelijk een beroep doen op de wettelijke opzegtermijn van één maand, indien hij maandelijks zijn huur voldoet.

Dit laat zich het beste illustreren door middel van een simpel voorbeeld:

  • A huurt een appartement van B en betaalt maandelijks huur;
  • Op 31 januari zegt A de huur op;
  • De opzegtermijn begint te lopen op 1 februari en loopt tot en met de laatste dag van februari;
  • Vanaf maart is A geen huur meer verschuldigd aan B.

Een bepaling in een huurovereenkomst waarin iets anders staat is nietig. Dat betekent dat een verhuurder daar dus geen beroep op mag doen.
Huurders en verhuurders: wees daar dus op bedacht!

Advies nodig over een huurrechtelijke kwestie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.