Moet het ziekenhuis een patiënt informeren of een ingreep verzekerd is?

Het komt ongetwijfeld vaak voor: iemand wordt door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis voor een medische behandeling en diegene krijgt, misschien wel na lange tijd, een rekening voor de behandeling. Blijkbaar werd de behandeling niet volledig vergoed door de zorgverzekering. Had het ziekenhuis de patiënt hierover moeten inlichten? 

Een dergelijke kwestie lag onlangs voor bij de rechtbank in Den Bosch. Een vrouw had na een verwijzing van haar huisarts een medische behandeling ondergaan bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De vrouw had een basisverzekering bij ZEKUR, maar deze verzekeraar had geen contract met het ziekenhuis. Omdat de kosten voor de medische behandeling niet door de zorgverzekering werden vergoed, kreeg de vrouw een rekening van het ziekenhuis van € 1.638,29. 

De vrouw betaalde de rekening niet. Zij vond dat het ziekenhuis haar van tevoren had moeten informeren dat haar verzekeraar niet de gehele behandeling zou vergoeden. Als zij had geweten dat niet de volledige behandeling werd vergoed, had zij een ziekenhuis uitgezocht waarbij de medische behandeling wel volledig werd vergoed. 

De rechter gaf echter het ziekenhuis gelijk en oordeelde dat de patiënte zelf had moeten uitzoeken of ze voor een behandeling voldoende verzekerd was. De vrouw had een goedkopere zorgverzekering afgesloten, waarvoor zij een lagere premie betaalt en niet alle kosten in alle ziekenhuizen worden vergoed. Op basis van de informatie van ZEKUR had de vrouw zelf kunnen en moeten weten dat haar verzekering niet alle kosten zou dekken. Daarbij kwam dat de vrouw al eerder medische behandelingen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis had laten uitvoeren, waarvoor zij ook een deel zelf had moeten betalen. 

Tot besluit
In het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft een arts de plicht om een patiënt te informeren over de aspecten die betrekking hebben op de medische behandeling en de gezondheid van de patiënt. De bovenstaande uitspraak laat zien dat deze informatieplicht niet zo ver gaat, dat het ziekenhuis patiënten ook moet informeren over de dekking van de zorgverzekering. Dit is overigens in lijn met eerdere uitspraken in vergelijkbare kwesties. De primaire verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening over de polisdekking rust op de zorgverzekeraar en op de verzekerde zelf, maar niet op het ziekenhuis.