Bouwrecht

Van ontwerp tot oplevering: alle fases van de bouw kennen uiteenlopende juridische aspecten.

Bouwrecht

De architect, de aannemer, de projectontwikkelaar, de bouwkundige, de verhuurder en de financier: zij allen zijn vanuit hun eigen discipline betrokken bij bouwprojecten of bij water- en wegenbouw. Hierbij is samenwerking van verschillende disciplines in wisselende samenstellingen niet weg te denken. Die samenwerking wordt bevorderd door goede en helder geformuleerde afspraken.

Regels en procedures

In het bouwrecht worden veel verschillende soorten contracten getekend, waarop vaak bijzondere voorwaarden van toepassing zijn zoals de UAV 1989, AVA 1992, STABU en DNR. Bij geschillen worden geregeld aritrage procedures gevoerd bij de Raad voor de Arbitrage in bouwgeschillen (RvA), de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid of het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Advocaat bouwrecht

Onze advocaten hebben veel ervaring met het adviseren en procederen in het bouwrecht. Onze expertise omvat onder meer: 

  • Overeenkomsten van aanneming en opdracht
  • Projectontwikkeling
  • Geïntegreerde contracten
  • Ontwerp- en uitvoeringsfouten
  • Meer- en minderwerk
  • Opleveringsgeschillen
  • Arbitrageprocedures