Het UBO-register is actief

De meldplicht is per 27 september ingegaan.

Per 27 september 2020 dienen personen, die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over een entiteit, dit te registreren in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. UBO staat voor ''Ultimate Beneficial Owner'' oftewel: de uiteindelijk belanghebbende. De registratieplicht geldt onder andere voor een B.V., een niet beursgenoteerde N.V., een Vof, een CV, een maatschap, een stichting, een vereniging, een onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) en Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (de Se en SCE).

Er is onder meer een registratieplicht voor personen die meer dan 25% van de aandelen in een B.V. hebben of een direct of indirect belang hebben in een Vof. Ook indien er meer dan 25% economisch belang gehouden wordt in een B.V. of indien er sprake is van feitelijke zeggenschap over een B.V. kan er sprake zijn van een verplichte UBO-registratie.

Het  UBO-register is gebaseerd op Europese regelgeving met als doel witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In ieder EU-land zal een UBO-register bijgehouden worden. Registratie dient door de bestuurder van de onderneming of organisatie te geschieden.

Tegen betaling kan iedereen informatie verkrijgen uit het UBO-register. De informatie in het UBO-register bestaat uit openbare informatie en niet-openbare informatie. De niet-openbare informatie is enkel toegankelijk voor daartoe aangewezen diensten van de overheid.

Na 27 september 2020 opgerichte rechtspersonen of personenvennootschappen dienen zich direct te registeren in het UBO-register. Voor die datum bestaande entiteiten hebben tot 28 maart 2022 de tijd om zich te registreren.

Indien tijdige registratie achterwege blijft, kan een straf worden opgelegd. Deze kan bestaan uit 6 maanden hechtenis, een geldboete van maximaal € 21.750,- dan wel een taakstraf.

Vraagt u zich af of de UBO-registratie ook op u van toepassing is? Wij adviseren u graag!