Faillissement als incassomiddel? Eerst de pluraliteitspoort!

Alleen met meerdere schulden kan de schuldenaar failliet worden verklaard. 

Het is maandag 21 maart 2016, de dag dat Säkaphen GmbH probeerde om Carrecon BV failliet te laten verklaren. Säkaphen had namelijk een aantal vorderingen op Carrecon, waaronder een vordering uit hoofde van een onherroepelijk arbitraal vonnis ter waarde van ruim 2 miljoen euro. Säkaphen had reeds geprobeerd haar vordering op Carrecon te verhalen door beslag te leggen, maar Carrecon had dit gefrustreerd door haar vermogen buiten beeld te houden. Carrecon had namelijk haar bedrijfsactief overgedragen aan een buitenlandse vennootschap.

Tegen deze achtergrond werd het faillissement van Carrecon aangevraagd, iets dat wel vaker gebeurt als de reguliere weg van executoriaal beslag en executie niets oplevert. De curator in een faillissement kan namelijk – anders dan de afzonderlijke schuldeisers – gebruik maken van bijzonder gereedschap ter controle van de gefailleerde. Daartoe behoort onder meer dat de curator de voor schuldeisers nadelige rechtshandelingen kan vernietigen met de zogenaamde ''actio pauliana''. Zo had een curator in het geval van een faillissement van Carrecon de overdracht van haar onderneming kunnen terugdraaien en wellicht de bestuurder aansprakelijk kunnen stellen.

Echter, wil men de curator en zijn bijzonder instrumentarium activeren, dan dient men eerst  voor elkaar te krijgen dat het faillissement van de schuldenaar wordt uitgesproken. De wet stelt hiervoor twee vereisten: een toestand van hebben opgehouden te betalen en een pluraliteit van schuldeisers. Dit betekent enerzijds dat uw schuldenaar u niet kan of niet wil betalen en anderzijds dat naast uw claim nog een andere vordering onbetaald is gebleven. 

In de zaak Säkaphen was het de pluraliteitseis waarop de faillietverklaring van Carrecon tot in hoogste instantie op stukliep. Hoewel het glashelder was dat Carrecon er alles aan deed om de vordering van 2 miljoen van Säkaphen onbetaald te laten, kon de rechter zonder een tweede schuld (de zogenaamde steunvordering) het faillissement niet uitspreken. Carrecon kon de faillissementsaanvraag van Säkaphen pareren door haar enige andere schuld vlak voor de zitting te voldoen. Hierdoor kreeg Säkaphen nul op het rekest en werd zij ook nog eens veroordeeld in de kosten van het geding. 

De pluraliteitseis is een hardvochtige eis en de casus van Säkaphen toont slechts een van de vele obstakels die dit vereiste met zich kan meebrengen. Bevindt u zich in de situatie dat uw debiteur uw vordering niet betaalt en overweegt u om het faillissement aan te vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.