Melden betalingsonmacht tijdens de coronacrisis

Gelden de regels van het melden van betalingsonmacht ook tijdens de coronacrisis?

Wij informeerden u eerder over de verplichting om betalingsonmacht van uw onderneming te melden bij de Belastingdienst en het Pensioenfonds.

Door de coronacrisis komen veel bedrijven in financiële problemen. Deze bedrijven zouden in beginsel hun betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het Pensioenfonds moeten melden. In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst deze regel versoepeld. 

Uitstel van betaling

U kunt bij de Belastingdienst schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle volgende aanslagen:

  1. Inkomstenbelasting;
  2. Zorgverzekeringswet;
  3. Vennootschapsbelasting;
  4. Loonheffingen;
  5. Omzetbelasting (BTW);
  6. Assurantiebelasting;
  7. Kansspelbelasting;
  8. Verhuurderheffing;
  9. Milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);
  10. Binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Het uitstel van betaling kan verschillende malen worden verlengd.

Automatisch: melding van betalingsonmacht

Als u (als bestuurder van een onderneming) uitstel aanvraagt voor de betaling van de hiervoor onder punten 4, 5, 7, 9 en 10 genoemde belastingen, kwalificeert de Belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht.
Dit geldt niet voor alle overige belastingen en pensioenpremies.

Uw melding is tijdig voor de tijdvakken, die eindigen na 1 februari 2020. Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken, die eindigen na 1 februari 2020, voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis. Als u de belastingen, die zien op de periode vóór 1 februari 2020, niet hebt betaald, is de melding voor die tijdvakken niet op tijd en dus niet rechtsgeldig.

Deze versoepelde regeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Als deze regeling wordt verlengd, zullen wij u daarover informeren.

Kortdurend uitstel van betaling

Een onderneming kan ook een kortdurend uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel wordt voor de duur van maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de aanslag verleend. Dit uitstel kan telefonisch worden aangevraagd. In tegenstelling tot het schriftelijke verzoek tot uitstel van betaling, wordt het telefonische kortdurende uitstel van betaling niet gezien als een melding van betalingsonmacht.

Als blijkt dat u de betalingsonmacht van uw onderneming niet hebt gemeld, bent u alsnog privé aansprakelijk voor bepaalde belastingschulden, zoals in het vorig bericht uiteengezet. 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze Coronadesk of met Michelle Otten.