Kortere betaaltermijn voor het grootbedrijf

Het kabinet wil de maximale betaaltermijn voor grote bedrijven aan het MKB verder verkorten.

 

Vanaf 1 juli 2017 maximaal 60 dagen

Per 1 juli 2017 werd de maximale betaaltermijn, die grootbedrijven tegenover MKB-ondernemingen hanteren, wettelijk beperkt tot 60 dagen.

Tot dan toe was het mogelijk een langere termijn af te spreken wanneer dat niet onredelijk zou zijn voor de schuldenaar. In de praktijk bleek echter dat MKB-ondernemingen zich moeilijk konden verzetten tegen grote bedrijven die langere betaaltermijnen opdrongen. Door de wetswijziging in 2017 werden termijnen van meer dan 60 dagen automatisch ongeldig (nietig). 

Kabinet: nog altijd te lang

Het huidige kabinet vindt 60 dagen nog altijd te lang. Langere betaaltermijnen hebben volgens het kabinet een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van MKB-ondernemingen. Daarbij speelt mee dat MKB'ers over het algemeen beschikken over kleinere reserves en zij daardoor afhankelijker zijn van een goede cashflow. De coronacrisis versterkt het belang van tijdige betaling aan MKB-ondernemingen alleen maar. 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een tekort in het werkkapitaal een belangrijke reden is voor MKB'ers om financiering te zoeken. Het kabinet wil met het verkorten van de betaaltermijn voor grote bedrijven het onnodige financieringstekort voor MKB'ers verminderen.

Nieuw wetsvoorstel

Het kabinet heeft daarom op 16 maart 2021 een wetsvoorstel ingediend waarbij de maximale betaaltermijn van grootbedrijven aan het MKB wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Een termijn langer dan 30 dagen is ongeldig en dan wordt automatisch teruggevallen op de wettelijke termijn van 30 dagen. Die geldt namelijk ook als partijen geen termijn afspreken.

Grootbedrijf en MKB opgepast!

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen dan zullen MKB-ondernemingen nooit meer een betaaltermijn van meer dan 30 dagen hoeven accepteren van grote bedrijven. Langere termijnen zijn ongeldig, zodat dan automatisch na 30 dagen de wettelijke rente verschuldigd is door de schuldenaar. 

Grote bedrijven doen er verstandig aan hun bedrijfsprocessen aan te passen zodat facturen van MKB'ers tijdig worden betaald. Grote bedrijven mogen voor hun eigen facturen natuurlijk wel een langere betaaltermijn hanteren. Dat geldt ook voor MKB'ers onderling. 

Heeft u vragen over de regels rondom betalingstermijnen? Onze advocaten verbintenissenrecht adviseren u graag!