Cryptocurrency: het nieuwe witwassen?

Hoe proberen overheden grip te krijgen op cryptocurrency?

Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, zomaar een greep uit de wonderewereld van de cryptocurrency. Niet alleen de waarde maar ook de populariteit van het handelen in virtuele valuta schommelt enorm. Ondanks dat regulering van cryptocurrency in opkomst is, blijft het ongrijpbare karakter van deze virtuele valuta problematisch. Maakt dit virtuele valuta tot een wolf in schaapskleren?

Virtuele valuta, wat is dat eigenlijk? 
Virtuele valuta is een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.  Een hele mond vol dus. Virtuele valuta is als alternatief voor reguliere betaalmiddelen ontworpen.

Ongehinderde anonimiteit 
Virtuele valuta als alternatief voor reguliere betaalmiddelen brengt met zich mee dat gebruikers niet gehinderd worden door landsgrenzen of institutionele barrières.  Daarnaast blijven gebruikers in principe anoniem. De anonimiteit van virtuele valuta maakt het mogelijk ze te misbruiken voor criminele doeleinden. Hierdoor is het namelijk lastig voor opsporingsinstanties om kwaadwillende gebruikers op te sporen en witwassen met cryptocurrencies te voorkomen. 

De vijfde anti-witwasrichtlijn 
Een schatting is dat Bitcoin betrokken zijn bij ongeveer 76 miljard dollar aan illegale activiteiten per jaar. Dat is 46% van alle Bitcoin-transacties.  De EU probeert met de vijfde anti-witwasrichtlijn  om private instanties aan te wijzen, die als poortwachters van het financiële stelsel dienen te fungeren. Het doel hiervan is om de anonimiteit van transacties met virtuele valuta tegen te gaan alsmede informatie uit te wisselen met andere (inter)nationale toezichthouders. Tevens is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) uitgebreid zodat deze ook van toepassing is op crypto-omwisselplatforms en crypto-bewaarportemonnees om zo fraude tegen te gaan. 

Bijna één jaar na de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn in Nederland is cryptocurrency nog altijd razend populair. Juridische duiding en regulering - maar meer nog de opsporing en handhaving van misbruik van dit alternatief betaalmiddel – blijft een lastige maar noodzakelijke opgave. Het blijft echter de vraag of het ongrijpbare karakter van virtuele valuta zich laat vangen in wetgeving, waardoor de populariteit en daarmee het frauduleus gebruik ervan zal afnemen. Het is dan ook niet vreemd dat ook in 2021 de (regulering van) cryptocurrency weer op de politieke agenda staat. 

Wij houden u graag op de hoogte van de juridische ontwikkelingen rondom cryptocurrencies. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op!