Aanscherping regelgeving betaaltermijnen voor het MKB

Er komen nieuwe regels met betrekking tot de maximale termijn waarbinnen grote bedrijven facturen van het MKB moeten betalen. Wat moet u weten?

In het verleden waren ondernemers vrij in het afspreken van betaaltermijnen van hun facturen. Vaak leidde dit ertoe dat de sterkere/grotere partij een zeer lange betaaltermijn kon bedingen. Kleinere ondernemingen en zelfstandigen kwamen hierdoor in liquiditeitsproblemen omdat zij te lang moesten wachten op hun geld.

In 2013 zijn de regels gewijzigd en sindsdien mogen ondernemers slechts een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeenkomen wanneer dat niet onredelijk is voor de schuldeiser. In de praktijk blijkt het lastig om kortere betaaltermijn af te dwingen bij grote bedrijven. Ondanks de eerdere wetswijziging blijven zij geregeld termijnen van 90 of zelfs 120 dagen hanteren.

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een nieuwe initiatiefwet aangenomen van PvdA en CDA, waarin deze regels verder worden aangescherpt. De politiek kwam namelijk ook tot de conclusie dat de regels met name het MKB nog steeds onvoldoende bescherming boden.

Onder de nieuwe regels mogen in overeenkomsten tussen grote bedrijven enerzijds en het MKB anderzijds geen betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden opgenomen. Gebeurt dat toch dan is die bepaling nietig en wordt automatisch teruggevallen op de standaard betaaltermijn van 30 dagen.

Voor het MKB biedt de nieuwe regelgeving meer bescherming. Zij weten dat grote bedrijven nooit een betaaltermijn van langer 60 dagen kunnen hanteren. Gebruikt een groot bedrijf toch een langere termijn, dan is deze nietig en kan dus al na 30 dagen betaling worden gevorderd. Ook de wettelijke handelsrente gaat dan na 30 dagen al lopen.

Voor grote bedrijven is het zaak goed na te gaan welke betaaltermijnen gehanteerd worden. Ook dienen algemene voorwaarden te worden aangepast om te voorkomen dat de daarin opgenomen betaaltermijnen nietig zijn en automatisch wordt teruggevallen op de 30-dagentermijn.

Update: De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2017. Voor op die datum al bestaande overeenkomsten gaan de nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2018. Bestaande afspraken over betalingstermijnen kunnen na die datum dus opeens nietig worden!

Wilt u weten wat deze regelgeving voor uw bedrijf betekent of vraagt u zich af of uw voorwaarden nog wel voldoen? Wij helpen u graag!