Einde steunmaatregelen: het recht van reclame

De vergeten mogelijkheid om onbetaalde goederen terug te vorderen.

Per vandaag, 1 oktober 2021, komt een groot deel van de corona-steunmaatregelen van de overheid te vervallen. Het is aannemelijk dat dit tot een toename van faillissementen zal leiden. Is uw bedrijf voldoende voorbereid op een faillissement van een leverancier of een klant?

In deze blog en de daarop volgende zal ik, gebaseerd op mijn 30 jaar ervaring als curator en advocaat in insolventie zaken, aandacht besteden aan een aantal onderwerpen die u kunnen helpen indien een van uw zakenpartners failliet gaat. Tevens zal ik aandachtspunten benoemen, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn in deze onzekere tijden.

Als een klant failliet gaat en er bijvoorbeeld geen borgstelling is afgegeven, geen 403-verklaring (speciale vorm van zekerheidsstelling) is gedeponeerd en geen eigendomsvoorbehoud is bedongen, is het mijn ervaring dat men zich dan vaak beperkt tot het indienen van de vordering bij de curator.

U kunt zich  in bepaalde situaties echter ook beroepen op het recht van reclame, wat inhoudt dat u de geleverde goederen kunt terugvorderen (zelfs ook van de curator), mits u dit doet binnen 6 weken nadat de vordering tot betaling van de kooprijs opeisbaar is geworden, alsmede binnen 60 dagen te rekenen vanaf de dag dat de goederen onder de koper (of onder iemand die de koper daarvoor heeft ingeschakeld) zijn opgeslagen. Veel ondernemers zijn hier niet bekend mee en een curator hoeft u op dit recht niet te wijzen. Het kan u veel geld schelen om van het recht van reclame tijdig gebruik te maken.

Indien u over deze materie een keer vrijblijvend telefonisch van gedachten wilt wisselen, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 043-3506200.