Einde steunmaatregelen: het eigendomsvoorbehoud

Er is meer mogelijk dan vaak gedacht wordt.

Per vandaag, 1 oktober 2021, komt een groot deel van de corona-steunmaatregelen van de overheid te vervallen. Het is aannemelijk dat dit tot een toename van faillissementen zal leiden. Is uw bedrijf voldoende voorbereid op een faillissement van een leverancier of een klant?
In deze blog en de daarop volgende zal ik, gebaseerd op mijn 30 jaar ervaring als curator en advocaat in insolventie zaken, aandacht besteden aan een aantal onderwerpen die u kunnen helpen indien een van uw zakenpartners failliet gaat. Tevens zal ik aandachtspunten benoemen, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn in deze onzekere tijden.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zult u, indien u goederen levert aan een klant, een eigendomsvoorbehoud bedongen hebben. Vaak zien we dat ondernemers alleen een zogenaamd eenvoudig eigendomsvoorbehoud bedingen. Dat ziet dan alleen op goederen die nog niet betaald zijn. Het is echter juridisch ook  mogelijk om een zogenaamd uitgebreid eigendomsvoorbehoud met uw klanten af te spreken. Dat houdt  in dat het beding geldt voor alle vorderingen ter zake van door u aan de klant krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren goederen. Indien het eigendomsvoorbehoud  dus uitgebreid geformuleerd is, kunt u ook aanspraak op teruggave van goederen die wel reeds betaald zijn.

Overigens kan een eigendomsvoorbehoud ook gemaakt worden  voor vorderingen uit overeenkomsten, waarbij naast levering van goederen ook het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of diensten  is bedongen. Als de goederen dan betaald worden maar de verrichte werkzaamheden of  diensten niet,  dan kan toch op de geleverde goederen aanspraak gemaakt worden op grond van het eigendomsvoorbehoud. En dit kan in geval van faillissement ook door u  tegen de curator ingeroepen worden.

Ik adviseer u dan ook om uw contracten, algemene voorwaarden en afleveringformulieren eens nader te bekijken teneinde na te gaan of het door u gebruikte eigendomsvoorbehoud voldoende ruim geformuleerd is.

Indien u over deze materie een keer vrijblijvend en telefonisch van gedachten wilt wisselen, neem dan met mij contact op. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 043-3506200.