Pandemie of overstroming: pas uw contracten aan

Met de juiste contractsbepalingen is een hoop ellende te voorkomen.

Er is heel wat aan de hand in de wereld. Niet alleen hebben we al geruime tijd te maken met de gevolgen van het coronavirus, in de afgelopen tijd kwamen daar ook nog eens natuurrampen zoals overstromingen, orkanen en bosbranden bij. Dergelijke gebeurtenissen kunnen grote invloed zijn op uw onderneming of die van uw klant/leverancier. Wat gebeurt er als daardoor gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden?

Overmacht
Veel ondernemers, die hun verplichtingen niet kunnen nakomen, denken dan een beroep te kunnen doen op overmacht.
Van overmacht is echter alleen sprake wanneer een bepaalde handeling absoluut onmogelijk is geworden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gesloten grens, waardoor bestelde goederen niet kunnen worden afgeleverd. In veel gevallen is er echter een andere (maar minder wellicht efficiënte) oplossing denkbaar. Ziek personeel kan bijvoorbeeld worden vervangen en transport kan bijvoorbeeld per vliegtuig plaatsvinden als een rivier onbevaarbaar is geworden. In dat soort gevallen is er geen sprake van overmacht: de handeling is nog mogelijk, ook al kost het waarschijnlijk veel meer geld.

Wat te doen?
Het zou natuurlijk erg vervelend zijn als uw onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen en daardoor schade moet vergoeden aan klanten of afnemers. Er zijn nog juridische escapes denkbaar, maar nog beter is het om de juiste contractuele bepalingen op te nemen in uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden. Ik kan u helpen deze zodanig aan te passen dat uw risico's zoveel mogelijk beperkt worden. 

Bel mij gerust vrijblijvend met uw vraag!