De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – Wanneer niet en wanneer wel?

De ''in moeilijkheden verkerende'' onderneming: wat houdt dat in?

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor vele bedrijven een sinds lange tijd welkome compensatie voor geleden omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen.
De TVL bedraagt voor Q3 2021 minimaal € 1.500 en maximaal € 600.000. De aanvraag van deze subsidie gaat dus over een behoorlijke smak geld en waar zoveel geld te halen valt liggen fraudeurs op de loer. 

De Volkskrant,  RTL Nieuws en het NRC schreven allen over de fraudegevoeligheid van de TVL-aanvraag. Zwakke controles en een rammelend inlogsysteem zouden een uitstekend recept vormen voor zwendel met de coronasteun. Die zwendel vindt plaats doordat criminelen op naam van een bedrijf coronasteun aanvragen en die laten uitbetalen op hun eigen rekening. De crimineel gaat er met het geld vandoor en de ondernemer blijft met de schuld zitten. Zo'n TVL-regeling is dan ook een stuk minder welkom als de deurwaarder opeens beslag legt onder uw onderneming omdat u gefraudeerd zou hebben met de subsidieaanvraag.

Criminelen zijn echter niet de enige reden voor de deurwaarder om op bezoek te komen met het verzoek de steun per direct terug te betalen. De TVL-regeling kent namelijk een aantal regels die proberen te voorkomen dat ondernemingen een tegemoetkoming claimen terwijl de omzetdaling niets met de coronamaatregelen te maken heeft.

De belangrijkste van die regels luidt dat de onderneming niet ''al in moeilijkheden'' verkeerde op 31 december 2019. 
De ratio van de gekozen datum valt waarschijnlijk meteen op: gekeken wordt naar een momentopname voor corona. En wat betekent dan ''al in moeilijkheden verkeren''? Dat wil zeggen dat de onderneming al op dat moment haar schulden niet meer kon betalen.

De bedoeling van deze regel is om te voorkomen dat ondernemingen die op 31 december 2019 reeds ten dode waren opgeschreven in leven worden gehouden via het overheidsinfuus.  
Deze belangrijke regel valt ondernemers echter helemaal niet op. Het wordt namelijk niet zo vermeld op website van de RvO of de Kvk. Op die sites staat slechts vermeld dat de onderneming niet failliet mag zijn, maar dat is iets anders dan ''in moeilijkheden verkeren''.

Wordt deze anti-misbruik regel door de ondernemer genegeerd of over het hoofd gezien dan kan dat leiden tot een terugvordering van de TVL-gelden. Dit zou op zijn beurt mogelijkerwijs weer kunnen leiden tot een ernstig verwijt jegens de bestuurder. Die laatste heeft immers de vennootschap laten voortbestaan terwijl de onderneming materieel failliet was. 

Een ogenschijnlijk simpele TVL-regeling kent dus de nodige haken en ogen. Wilt u zeker zijn dat uw aanvraag voldoet aan alle gestelde eisen? Neem dan contact met ons op.