De WHOA als oplossing voor het MKB?

Bij schulden is de WHOA een belangrijk middel.

Als we afgaan op de inhoud van de economische katernen van de Nederlandse dagbladen dan komt gemakkelijk de gedachte op dat er in de afgelopen maanden sterk economisch herstel is opgetreden. Zo schreef bijvoorbeeld het AD de afgelopen zomervakantie: “Volgens de DNB herstelt de economie zich sneller dan gedacht: Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting dit jaar met 3 procent en in 2022 zelfs met 3,7 procent. Die groei gaat ook nog eens sneller dan in veel andere Europese landen, zoals in Duitsland en Frankrijk.”

Problemen in de horeca- en recreatiesector

In barre Coronatijden lijkt dat positief nieuws. Maar voor veel ondernemers die actief zijn in de branches die het zwaarst getroffen zijn door de overheidsmaatregelen geeft dit toch een vertekend beeld en waarschijnlijk ook een wrange smaak in de mond. Uit de meest recente Conjunctuurenquête (uitgevoerd door VNO-NCW, MKB Nederland, CBS en KvK) volgt namelijk dat 22% van de horecaondernemers en zelfs 43% van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatiesector kampen met problematische schulden. Veel van deze ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd, met name bij de belastingdienst. Dit zou voor bijna 40% van de ondernemers gelden in de horeca en voor ruim 25% in de cultuur en recreatiesector. Deze cijfers onderstrepen volgens VNO-NCW het belang dat een oplossing moet worden gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of -sanering. 

Bekrachtiging van crediteurenakkoorden

Vreemd genoeg verwijst VNO-NCW niet naar de nieuwe WHOA wetgeving waarover ik u in eerdere bijdragen al informeerde. Die wetgeving is sinds de Coronacrisis herhaaldelijk genoemd als belangrijk hulpmiddel voor ondernemingen. Met hulp van de WHOA kan de (levensvatbare) onderneming met schuldproblemen namelijk een akkoord aan zijn schuldeisers aanbieden, waarbij de rechtbank dit akkoord kan bekrachtigen als het redelijk is. Die bekrachtiging brengt mee dat ook tegenstemmende schuldeisers toch aan het akkoord gebonden zijn, ook al worden ze niet volledig betaald. Omdat aandeelhouders van MKB bedrijven vaak onmisbaar zijn voor de onderneming, is het positief dat zij in geval van een goede structurering van het akkoord onder de WHOA hun aandelenbelang kunnen behouden.

De 20%-regel

Een ander positief onderdeel van de WHOA voor het MKB (maar dan aan de andere kant van het spectrum) is dat MKB-schuldeisers ten minste 20% van hun vordering onder het akkoord betaald moeten krijgen (behoudens een zwaarwegende grond). Het idee hierachter is dat vooral kleinere leveranciers als schuldeiser ook moeten kunnen profiteren van het akkoord, omdat zij ingeval van een faillissement vaak minder ontvangen.  

Toetsing in de praktijk

Wij hebben als advocaten inmiddels de nodige ervaringen opgedaan met de WHOA en wij bieden u als ondernemer aan om te beoordelen of uw specifieke liquiditeitsproblemen verholpen kunnen worden met een WHOA-akkoord. Maar ook wanneer u als schuldeiser betrokken bent in een traject waarbij een akkoord wordt aangeboden kunnen we voor u toetsen of uw rechtspositie voldoende gewaarborgd is. 

Ik nodig u uit mij uw vraag over de WHOA te mailen en ik bel u terug om uw situatie te bespreken. Het eerste gesprek is gratis.