Arbeidsrecht

Elke Nederlandse onderneming en (overheids)instelling heeft te maken met het arbeidsrecht. Hetzelfde geldt voor de grote meerderheid van de Nederlandse burgers.

Arbeidsrecht

Vrijwel iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken. Voor ondernemers is het van belang om de arbeidsovereenkomsten met werknemers goed te regelen, de CAO na te leven en waar nodig te voldoen aan de regels over medezeggenschap. Voor werknemers is een goede arbeidsverhouding waardevol. Arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming zijn daarbij van groot belang.

Reorganisaties 

Als een onderneming groeit, zijn er vaak meer mensen nodig. Vaste contracten, tijdelijke contracten en het inhuren van personeel of het inschakelen van zzp-ers zijn enkele mogelijkheden om dit te bereiken. Moet de onderneming inkrimpen dan is het van belang dat wordt gekozen voor de juiste weg van (collectief) ontslag en alle daarbij horende regels.

Arbeidsrecht advocaat

Onze advocaten hebben veel ervaring met alle facetten van het arbeidsrecht en adviseren zowel werkgevers als werknemers. Deze expertise omvat onder meer:

  • conflicten en ontslag
  • reorganisatie en collectief ontslag
  • medezeggenschap, ondernemingsraden en vakbonden
  • arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten
  • non-concurrentiebedingen
  • overgang van onderneming
  • CAO en bedrijfsregelingen
  • privacy van werknemers