Ondernemingsrecht

Bij alle facetten van het ondernemen is goed juridische advies van groot belang.

Fusies en overnames

Bij het oprichten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming is goede juridische bijstand onmisbaar. Zo voorkomt u als ondernemer onaangename verrassingen en worden uw belangen zo goed mogelijk beschermd. Onze advocaten staan u in deze processen van a tot z bij.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Binnen de kaders van het ondernemingsrecht is het de kunst om zaken zodanig vast te leggen dat uw belangen en die van uw onderneming optimaal worden gediend, waarbij u zo weinig mogelijk risico loopt. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan het besturen van een onderneming. Als ondernemer moet u immers de belangen van de vennootschap vooropstellen. Bestuurders en commissarissen liggen veelvuldig onder het vergrootglas, met het gevolg dat bestuurdersaansprakelijkheid regelmatig een aandachtspunt vormt.

Advocaat ondernemingsrecht

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Wij staan zowel ondernemingen als ondernemers, bestuurders, (minderheids-)aandeelhouders en commissarissen bij. Onze expertise strekt zich uit over de volgende gebieden:

  • adviseren en opstellen van contracten bij bedrijfsovername, waaronder aandelen- en activa/passiva transacties, (het aangaan of verbreken van) joint ventures of andere samenwerkingsverbanden, alsmede management buy outs.
  • adviseren en procederen bij aandeelhoudersgeschillen, waaronder het procederen in het kader van de geschillen- en enquêteregelingen.
  • adviseren en procederen bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen.
  • verrichten van due diligence onderzoeken.
  • opstellen van overeenkomsten, waaronder aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten en intentieovereenkomsten.
  • begeleiden van ondernemingen bij liquidatie of vereffening.