Aanbestedingsrecht

Een eerlijke en gelijke markt voor iedereen. Dat is een van de belangrijkste peilers van de Europese Unie. De regels over aanbestedingen, staatssteun en mededinging maken dit mogelijk. 

 

Aanbesteding, Staatssteun en Mededinging

De overheid is bij aanbestedingen, mede ingegeven door Europese regelgeving, gebonden aan wetten en procedures. Transparant en eerlijk handelen moet garanderen dat de aanbestedingsprocedure tussen inschrijvende partijen optimaal verloopt en dat iedere inschrijver een gelijke kans heeft.

Mededingingsautoriteiten (ACM) en de Europese Commissie houden daarnaast nauw toezicht op de naleving van de regels op het gebied van mededinging en staatssteun. Staatssteun en mededingingsafspraken (zoals kartelvorming) kunnen de interne Europese markt ernstig verstoren en zijn daarom aan strikte regels gebonden. 

Aanbestedingen

De regelgeving rondom de aanbestedingswet maakt het uitschrijven van een aanbesteding gecompliceerd. Zorgvuldigheid is van groot belang om ervoor te zorgen kernwaarden zoals transparantie en gelijkheid gewaarborgd blijven. Dit is nodig om te voorkomen dat de aanbesteding uitmondt in juridische procedures. Tegelijkertijd stelt een aanbesteding hoge eisen aan de deelnemende marktpartijen. Niet zelden zorgen aanbestedingsregels voor welhaast een mijnenveld, waarin elke misstap grote gevolgen kan hebben. Onze advocaten aanbestedingsrecht helpen overheden en marktpartijen met gedegen adviezen en bijstand in procedures.

Staatssteun

De overheid mag niet zomaar bedrijven financieel of materieel steunen. Dat zorg namelijk voor een ongelijk speelveld en het verstoort de markt. Vanuit Europa zijn daarom strenge regels opgesteld om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. Onze advocaten adviseren overheden en markpartijen over de (on)mogelijkheden bij staatssteun.

Mededinging

Ook bedrijven onderling kunnen de markt verstoren, bijvoorbeeld door onderling afspraken te maken over prijzen, afzetgebieden en concurrentie. Onze advocaten mededingingsrecht adviseren bedrijven over wat wel en niet toegestaan is.

Onze advocaten

Onze advocaten beschikken over de benodigde kennis en ervaring om u goed te kunnen adviseren over het aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrecht. Wij kunnen u onder meer helpen bij:

  • Het begeleiden van aanbestedingen en inschrijvingen
  • Het behandelen van geschillen over inschrijvingen, uitsluitingen en gunningen bij aanbestedingen
  • Advisering over staatssteun en subsidies
  • Advisering over oneerlijke concurrentie, kartelvorming en misbruik van machtspositie
  • Overname- en fusiebegeleiding bij de mededingingsautoriteit
Advocaat Aanbestedingen

Nieuws