banner-roermond-met-brug.jpg

Nieuws

Octrooirecht versus mededingingsrecht
Octrooien creëren monopolies. Het mededingingsrecht beoogt monopolies juist te voorkomen. Botsende rechten leiden tot interessante uitspraken.
Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts gaan zitten
Een zorgverzekeraar eist dat verzekerden vooraf goedkeuring vragen voordat zij medisch specialistische zorg gebruiken. Is dit toegestaan?
Nederlandse Franchise Code wordt wettelijk verankerd
In het voorjaar van 2017 wordt door de minister van Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren. Dit is met name in…
Aantastbaarheid van de aanbestede overeenkomst
De aanbestedende dienst sluit een overeenkomst met de winnende inschrijver. Valt daar nog iets tegen te doen?
Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst; ook mogelijk onder de WWZ
U ontslaat uw werknemer op staande voet. Uw werknemer gaat daarmee niet akkoord en probeert dit ontslag te vernietigen. Kunt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer (nog)…
Faillissement en wederkerige overeenkomsten
Uw contractspartij gaat failliet. Betekent dat automatisch het einde van de overeenkomst?
Mag u altijd vertrouwen op de juistheid van de openbare registers?
Als beslaglegger moet u kunnen vertrouwen op de juistheid van de openbare registers. Kunt u dat altijd?
Herstructurering van een onderneming in de toekomst eenvoudiger
Welke herstructureringsmogelijkheden zijn er en welke worden er in 2017 verwacht?
Beslag leggen in Europa vereenvoudigd
Op dit moment moet een schuldeiser in iedere EU-lidstaat waar hij beslag wil leggen op banktegoeden van een schuldenaar een afzonderlijke procedure starten. Nieuwe Europese…
Lampenkap niet, foto’s daarvan wel, auteursrechtelijk beschermd
Gebruiksvoorwerpen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit mits de maker ervan voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar ook als een (gebruiks)voorwerp niet…