Samenlopende rechtsvorderingen jegens de vennootschap onder firma en haar vennoten

Geldt de stuiting van de verjaring van een vordering op een vof ook als een stuiting van de verjaring van de daarmee samenlopende vordering op de vennoot?

Volgens het CBS telt Nederland in het derde kwartaal van 2020 maar liefst 167.410 vennootschappen onder firma. Reden genoeg om met regelmaat aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op juridisch gebied rondom de vennootschap onder firma (vof).

Heeft u zaken gedaan met een vof en voor de geleverde zaken of verrichte diensten een factuur gestuurd, dan kunt u uw geldvordering zowel geldend maken jegens de gezamenlijke vennoten – dat wil zeggen de vof zelf – als jegens iedere vennootafzonderlijk. Als vofcrediteur heeft u jegens iedere vennoot in feite twee samenlopende vorderingsrechten: één jegens de gezamenlijke vennoten (de vof) dat verhaalbaar is op het afgescheiden vermogen van de vof, en één jegens de vennoot persoonlijk dat verhaalbaar is op het privévermogen van de vennoot. 

Als uw factuur niet wordt voldaan, dan mag U kiezen: U kunt een rechtsvordering instellen jegens de vof, maar u kunt ook alleen een vennoot of iedere vennoot apart in rechte aanspreken tot betaling van de factuur. Het combineren van rechtsvorderingen tegens de vof en tegen één of meer vennoten mag ook en ligt zelfs voor de hand: hoe meer personen kunnen worden aangesproken tot betaling, hoe groter de verhaalsmogelijkheden en daarmee de kans dat uw factuur uiteindelijk ook zal worden voldaan.

De (samenlopende) rechtsvorderingen jegens de vof en iedere vennoot tot betaling van uw factuur zijn onderhevig aan verjaring: de verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. Stel dat u er, om welke reden dan ook, niet aan toekomt om tijdig de vof en de vennoten in rechte aan te spreken tot betaling, dan kunt u de verjaringstermijn stuiten door een brief te sturen waarin u zich op duidelijke wijze uw recht op betaling voorbehoudt. Vanaf dat moment begint de termijn van vijf jaar opnieuw te lopen.

Moet u zo'n stuitingsbrief zowel aan de vof als aan iedere vennoot sturen om te voorkomen dat uw (samenlopende) rechtsvorderingen verjaren? In een recent arrest heeft de Hoge Raad beslist dat het sturen van een stuitingsbrief aan de vof voldoende is om óók de rechtsvorderingen jegens de vennoten te stuiten. Een dergelijke kennisgeving aan de vof geldt namelijk tevens als een kennisgeving aan iedere vennoot.

Voor de rechtspraktijk brengt deze uitspraak niet alleen helderheid maar ook een zeker gemak: we hoeven niet eindeloos te speuren naar woon- of verblijfplaatsen van individuele vennoten ingeval een verjaringstermijn moet worden gestuit.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer weten over de vof als rechtsvorm, dan helpen wij u graag.