De jaarrekening: opstellen, vaststellen en openbaar maken voor de B.V. en de N.V.

Een stappenplan 

Het is augustus 2020. Dat betekent dat het bestuur in principe in mei jl. de jaarrekening over boekjaar 2019 moest opmaken. De grote uitdagingen vanwege COVID-19 kunnen het wenselijk maken daar langer de tijd voor te nemen. Dat kan, onder voorwaarden. Hoe zat het ook alweer? 

1.    Opmaken van de jaarrekening
Het bestuur maakt de jaarrekening op binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar. Onder bijzondere omstandigheden kan deze termijn met 5 maanden worden verlengd. Daarvoor is instemming van de algemene vergadering vereist. Het besluit tot instemming kan al worden genomen om de reden dat de jaarrekening nog niet klaar is. Van bijzondere omstandigheden is dus al snel sprake. De algemene vergadering dient daar dan wel een besluit toe te nemen. 

2.    Vaststellen
De algemene vergadering moet binnen 2 maanden na het opmaken van de jaarrekening overgaan tot vaststelling. Dat gebeurt in de algemene vergadering van aandeelhouders. Let op: vaststelling van de jaarrekening leidt niet automatisch tot decharge aan het bestuur. Dat dient afzonderlijk te worden besloten. Er bestaat één uitzondering: Wanneer de aandeelhouder(s)tevens de bestuurder(s) van de vennootschap is/zijn, dan kan er vereenvoudigd vastgesteld worden: de handtekening bij stap 1 geldt dan tevens als vaststelling. In dit geval geldt de vaststelling van de jaarrekening tevens als decharge van het bestuur.
 
3.    Openbaar maken
Het bestuur moet de jaarrekening na vaststelling binnen 8 dagen openbaar maken. Dat gebeurt door deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Indien de algemene vergadering de jaarrekening niet heeft vastgesteld, moet het bestuur de jaarrekening hoe dan ook binnen 12 maanden na het einde van het boekjaar deponeren bij het de Kamer van Koophandel. Let op: bij de vereenvoudigde vaststelling gaat de 8-dagen termijn direct lopen. 

Indien u vragen heeft over de termijnen voor het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening staan wij u graag te woord.