Problemen bij de uitvoering van corona-steunmaatregelen

Tijdens de coronacrisis verkeerden talloze ondernemingen in financiële nood. Daarom introduceerde de overheid verschillende steunpakketten, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (“NOW”) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (“TVL”).  

De TVL- en NOW-regeling bieden weinig maatwerk
De genoemde regelingen boden op financieel vlak ondersteuning aan ondernemingen. Een van de eisen om overheidssteun te ontvangen, was dat ondernemingen een bepaalde mate van omzetverlies hadden geleden door de coronamaatregelen. Bij iedere aanvraag werd steeds een vergelijking gemaakt tussen twee momenten, te weten de referentieperiode (voor corona) en de omzetperiode (tijdens of na corona).  

De TVL- en NOW-regelingen houden echter weinig rekening met specifieke situaties, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfsovernames in of tussen de betreffende periodes. Met dergelijke overnames wordt vaak bij de beoordeling van de definitieve toekenning onder de TVL- en NOW-regelingen geen rekening gehouden. Dat leidt tot onrechtvaardigde situaties, waarbij ondernemingen soms geheel buiten de boot vallen of veel steun moeten terugbetalen. En dat is niet altijd terecht.

Bezwaar maken
Er worden op dit moment een veelvoud aan TVL- en NOW-aanvragen door de bevoegde overheidsinstantie (RVO en het UWV) beoordeeld. Tegen deze beslissingen staat rechtsbescherming open. Dat betekent dat ondernemingen bezwaar en beroep kunnen instellen. Adelmeijer Hoyng Advocaten heeft op dit moment verschillende dossiers in behandeling waarin een dergelijke bezwaar- of beroepsprocedure aan de orde is en waarin ook al successen zijn behaald. 

Wilt u weten of uw TVL- en NOW-toekenningen juist zijn? Spelen er bij uw onderneming specifieke omstandigheden waarmee geen rekening wordt gehouden? Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om bezwaar te maken!