De Omgevingswet is in werking getreden

Per 1 januari 2024 is een van de meest besproken wetten van de laatste jaren in werking getreden. Wat zijn de gevolgen?

Misschien wel een van de meest uitgestelde wetten is dan nu echt in werking getreden (de inwerkingtreding werd maar liefst 1645 dagen uitgesteld). Waar sommigen recentelijk nog op uitstel hoopten, en anderen niet langer konden wachten, is het nu toch echt een feit: de Omgevingswet is onder ons. 

In deze blog, die onderdeel uit gaat maken van een reeks over de Omgevingswet, beschrijf ik kort – op hoofdlijnen – een aantal belangrijke wijzigingen. 
De Omgevingswet legt de nadruk op meer verantwoordelijkheid voor de lokale overheden en op een participatieve aanpak. Burgerparticipatie wordt gestimuleerd, waardoor belanghebbenden meer invloed lijken uit te kunnen gaan oefenen op besluitvormingsprocessen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het milieu.

De invoering van de Omgevingswet brengt ook verdere digitalisering met zich mee. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt geïntroduceerd, waardoor informatie over de fysieke leefomgeving digitaal toegankelijker moet worden. Dit lijkt het eenvoudiger te maken om plannen in te zien en de bedoeling is dat dit bijdraagt aan een transparanter besluitvormingsproces. 

Vanzelfsprekend is een (aanzienlijk) deel van het oude recht (ongewijzigd) overgeheveld naar de Omgevingswet. Het wiel hoeft dus niet in het geheel opnieuw te worden uitgevonden. Wel is het zaak om de wijzigingen (zowel van juridisch-inhoudelijke als ook van praktische aard) te leren kennen. In de komende blogs zal daaromtrent per onderwerp worden ingezoomd. U kunt denken aan informatie over het overgangsrecht, planschade, projectontwikkeling, de aanvraag van omgevingsvergunningen en (het wijzigen van) het omgevingsplan. 

Mocht u – naar aanleiding van deze blog - vragen hebben die betrekking hebben op de Omgevingswet, dan kunt u gerust vrijblijvend met mij contact opnemen.