Prijsverhoging bij meerwerk

Wie betaalt de rekening van het meerwerk?

Bij de bouw of verbouwing van een woning komen de opdrachtgever en de aannemer in een aannemingsovereenkomst de omvang van de werkzaamheden en de prijs daarvan overeen. In de praktijk komt het vaak voor dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk veranderingen of toevoegingen wenst door te voeren. In dat geval is er sprake van meerwerk. De aannemer kan dan een prijsverhoging vorderen indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op deze prijsverhoging. Dit is de waarschuwingsplicht van de aannemer. De opdrachtgever dient echter ook de prijsverhoging te betalen indien de aannemer niet (tijdig) waarschuwt, maar de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

In het geval de aannemer en de opdrachtgever niets hebben afgesproken over de hoogte van de prijsverhoging, kan daarover discussie ontstaan. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat de opdrachtgever dan in actie moet schieten en met de aannemer in gesprek moet gaan over de hoogte van de prijsverhoging, zodat hij vervolgens de beslissing kan nemen of hij de gewenste veranderingen of toevoegingen wil doorvoeren. Doet de opdrachtgever niets en heeft de opdrachtgever geen inzicht in de omvang van de prijsverhoging, dan is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. 

Het is dus verstandig om als opdrachtgever met een aannemer in gesprek te gaan over meerwerk en de prijs daarvan. Dit voorkomt een onverwachte rekening achteraf. 

Heeft u vragen over het sluiten van een aannemingsovereenkomst of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op.