Misleidende duurzaamheid

Nieuwe ACM-richtlijn voor duurzaamheidsclaims.

Kopen zonder schuldgevoel. Bijdragen aan een wereld waar ook uw kleinkinderen op voort kunnen leven. Consumenten vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Maar zijn die producten wel zo duurzaam als wordt geschetst?

Op grond van de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken , mag reclame niet leiden tot misleidende en/of agressieve handelspraktijken. Een duurzaamheidsclaim met betrekking tot een bepaald product dat niet duurzaam blijkt te zijn, leidt tot misleiding bij de consument om het product te kopen. Dit is niet alleen misleidend voor de consument, maar kan ook onrechtmatig zijn ten opzichte van bijvoorbeeld concurrenten. 

In meerdere uitspraken van het College van Beroep (CVB) van de Reclame Code Commissie is bepaald dat het begrip ''duurzaam'' geen vastomlijnde betekenis heeft maar moet worden gezien als een paraplubegrip.  Hierdoor zal de uitleg van het begrip ''duurzaamheid'' afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden, alsmede de interpretatie, die de gemiddelde consument eraan geeft. 

De misleiding van de consument door duurzaamheidsclaims van bedrijven is ook doorgedrongen tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de ACM dienen bedrijven eerlijk te zijn over duurzaamheid en dienen duurzaamheidsclaims  van bedrijven te voldoen aan duidelijkheid, juistheid en relevantie. Onder duurzaamheidsclaims worden zowel milieuclaims als ethische claims verstaan waarbij de ACM aanknoopt bij het brede begrip dat door de VN wordt gehanteerd (''ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties'').  

Om bedrijven op weg te helpen, heeft de ACM een leidraad in concept opgesteld dat ervoor dient te zorgen dat bedrijven eerlijke duurzaamheidsclaims hanteren. Er wordt een vijftal vuistregels benoemd:  

  • Vuistregel 1: Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft 
  • Vuistregel 2: Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  • Vuistregel 3: Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  • Vuistregel 4: Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  • Vuistregel 5: Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Op 20 oktober 2020 is de consultatie van de leidraad duurzaamheidsclaims afgerond. Hopelijk leidt dit tot spoedige vaststelling van de definitieve leidraad van ACM, zodat de consument op basis van duidelijke, juiste en relevante informatie de duurzame keuze kan maken. To be continued!