Bedrijfsbeëindiging: compensatie transitievergoeding

Sinds 1 januari 2021 krijgen werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of overlijden.

Transitievergoeding
Stel, u vindt geen opvolger voor uw bedrijf en u beëindigt uw bedrijf in verband met uw pensioen. Gevolg hiervan is dat u uw werknemers moet ontslaan. In dat geval bent u aan uw werknemers een transitievergoeding verschuldigd. Immers, de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers worden op uw initiatief beëindigd of niet voortgezet. Met name voor kleine werkgevers kan een bedrijfsbeëindiging zodoende leiden tot grote financiële gevolgen.

Compensatie
De wetgever meent dat van een kleine werkgever niet kan worden verwacht dat hij al vroegtijdig anticipeert op de situatie dat zijn bedrijf niet wordt overgenomen als hij met pensioen gaat en acht de hiervoor beschreven gevolgen onwenselijk; de wetgever wil voorkomen dat deze werkgevers voor het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging hun privévermogen moeten aanspreken.

Daarom heeft de wetgever bepaald dat u in dit geval per 1 januari 2021 bij het UWV voor betaalde transitievergoedingen compensatie kunt aanvragen als u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers);
  • u heeft voor minimaal één werknemer van het UWV toestemming gekregen om zijn of haar arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen op grond van bedrijfsbeëindiging of de arbeidsovereenkomst is door de rechter op deze grond ontbonden;
  • de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever;
  • u heeft de transitievergoeding betaald op of na 1 januari 2021.

Voldoet u aan alle geldende voorwaarden? Dan ontvangt u van het UWV een compensatie, in de regel gelijk aan de wettelijke transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.

Besluit
Deze compensatie is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), is recent nader uitgewerkt in het ‘Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming’ en wordt uitgevoerd door het UWV. 

Bedrijfsbeëindiging wegens ziekte 
Overigens was het aanvankelijk de bedoeling om de compensatiemogelijkheid ook te laten gelden bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever. Deze compensatiemogelijkheid is echter nog niet in werking getreden. Hierover zijn nog gesprekken gaande tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde over de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd. Uiteraard brengen wij u op de hoogte wanneer ook deze regeling (al dan niet) wordt doorgevoerd. 

 

Heeft u vragen over dit besluit of wilt u weten of, en in welke gevallen, u voor compensatie in aanmerking komt? Of welke andere voorwaarden in uw geval (nog) gelden? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.