Arbeid en Reorganisatie

Elke Nederlandse onderneming en (overheids)instelling heeft te maken met het arbeidsrecht. Hetzelfde geldt – ondanks de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) – voor de meerderheid van de Nederlandse burgers.

Vanwege het grote belang voor het functioneren van ondernemingen en (overheids)instellingen enerzijds en de individuele bestaanszekerheid van werknemers anderzijds zijn arbeidsovereenkomsten in Nederland altijd onderworpen geweest aan strikte bepalingen. Binnen de grenzen daarvan wordt er over arbeidsovereenkomsten regelmatig stevig onderhandeld, op collectief niveau met vakbonden en op individueel niveau met (nieuwe) werknemers die zich bewust zijn van hun waarde.

De wettelijke regels in het arbeidsrecht zijn veranderd met de komst van de Wet werk en zekerheid. Er waren en zijn tal van juridische vragen waar zowel werkgevers als werknemers misschien niet meteen het antwoord op weten. Wij hebben veel ervaring met alle facetten van het arbeidsrecht en medezeggenschap en adviseren zowel werkgevers als werknemers en ambtenaren bij (arbeidsrechtelijke) vragen en geschillen.

De ervaring met arbeidsrecht en medezeggenschap omvat onder meer de volgende gebieden:

  • (adviseren en procederen) bij ontslag van werknemers of ambtenaren, reorganisaties en collectief ontslag;
  • vragen over medezeggenschap of vragen over ondernemingsraden en vakbonden;
  • opstellen van arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten;
  • adviseren en waar nodig procederen bij vragen over non-concurrentiebedingen; en
  • adviseren en waar nodig procederen bij (vragen over) overgang van onderneming.