Duurzaamheid en vastgoed

Een 3D geprinte woning, zonnepanelen op het dak, toekomstbestendig bouwen. Ook in het vastgoed is ''duurzaamheid'' een trend die aan populariteit wint. 

BENG-eisen

Die trend wordt niet alleen gestimuleerd door de intrinsieke motivatie van creatieve vastgoedondernemers, ook de overheid tracht met nieuwe regelgeving nieuwbouw en bestaande bouw te verduurzamen. Zo geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle nieuwbouw dat vergunningaanvragen vanaf die datum dienen te voldoen aan de zogenaamde ''BENG-eisen'' (Bijna Energieneutrale Gebouwen):

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (energiebehoefte voor verwarming en koeling wordt opgeteld);
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren) en
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik)

Er worden vijftien ''slimme innovaties'' benoemd door de overheid, die bijdragen aan de BENG-eisen. Een voorbeeld: voor woningbouw wordt viervoudig glas als slimme innovatie genoemd, die zou zorgen voor een lagere warmte- en koudebehoefte en een forse daling energiebehoefte (de eerste BENG-eis).   

Lange Termijn Renovatiestrategie

Deze eisen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 te komen tot een C02-arme gebouwde omgeving (Lange Termijn Renovatiestrategie ). Het streefdoel is 80 tot 95% CO2-reductie. Om dit doel te kunnen bereiken, is de rol van alle betrokken partijen in het vastgoed van belang. 

Zo worden verhuurders door deze doelstelling verplicht om investeringen te doen zodat het woningaanbod wordt verduurzaamd. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen en isolatie. Onder voorwaarden en afhankelijk van de huursector (geliberaliseerd of sociaal) kunnen deze kosten vervolgens worden doorberekend aan de huurder. Op die manier wordt ook de huurder verplicht om bij te dragen aan de verduurzaming van zijn woning. 

Verenigingen van Eigenaren 

Naast woningeigenaren, zal ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) in de komende jaren beslissingen moeten nemen over energietransitie in appartementencomplexen. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om met verschillende individuele belangen te komen tot een meerderheid van – vaak statutair bepaald – twee-derde van de uitgebrachte stemmen binnen de VvE om dergelijke investeringen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wellicht dat invoering van een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen soelaas biedt. Ook hier zullen de eigenaren verplicht worden om bij te dragen aan de verduurzaming door een financiële bijdrage te leveren. 

Challenge accepted?

Nu de eerste 3D geprinte woningen een feit zijn in Nederland en we gemiddeld 90% van onze tijd doorbrengen binnen vier muren, is het van groot belang dat zowel vastgoedondernemers, verhuurders, huurders als eigenaren op creatieve wijze gaan innoveren. Die innovatie ziet zowel op de ontwikkeling van nieuwbouw, als op investeringen in bestaande bouw. Het is geen eenvoudige weg die moet worden afgelegd nu de door de overheid gestelde eisen steeds hoger worden en verduurzaming voor alle betrokken partijen prijzig is met als streefdoel: in 2050 een C02-arme gebouwde omgeving... challenge accepted? 

Heeft u vragen over de regels met betrekking tot de verduurzaming van vastgoed? Onze vastgoedadvocaten helpen u graag verder!