• Vastgoed, Huur en Bouw

Vastgoed, Huur en Bouw

Niet alleen een particulier, maar ook de ondernemer, de (zorg)instelling, de overheid en de (sport)vereniging krijgt te maken met de (ver)koop, (ver)huur of de bouw van onroerend goed. De architect, de aannemer, de projectontwikkelaar, de bouwkundige de verhuurder en de financier: zij allen zijn vanuit hun eigen discipline betrokken bij vastgoedvraagstukken of bij water- en wegenbouw. Hierbij is samenwerking van verschillende disciplines in wisselende samenstellingen niet weg te denken. Die samenwerking wordt bevorderd door goede en helder geformuleerde afspraken.

Onze juridische bijstand strekt zich uit van advies over en het opstellen van bouw-, koop- en huurcontracten tot het adviseren bij en – zo nodig – procederen over alle voorkomende geschillen in de vastgoed- en bouwbranche. Zowel bij de rechter als bij de arbiter (de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel en het NAI) en of het nu gaat over het honorarium van de architect, de gebrekkig presterende aannemer, de beëindiging van een huurovereenkomst of de uitleg van de gangbare algemene voorwaarden (UAV 1989, AVA 1992, STABU en DNR).

De expertise richt zich met name op:

 • aansprakelijkheden (ontwerp- en uitvoeringsfouten);
 • bodemverontreiniging;
 • bouwbesluit;
 • directievoering;
 • geïntegreerde contracten;
 • meer-/minderwerk;
 • opleveringsgeschillen;
 • overeenkomsten van aanneming en opdracht;
 • projectontwikkeling;
 • retentierecht;
 • sale-and-lease-back;
 • huurovereenkomsten (middenstands- en overige bedrijfsruimte);
 • ontruimingen;
 • huurprijswijzigingen.