Directeur aansprakelijk voor achterstallige huurpenningen?

Kunnen achterstallige huurpenningen worden verhaald op de directeur van de hurende vennootschap?

In een recente uitspraak is de vraag beantwoord of een directeur van een vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld voor de achterstallige huurpenningen van de vennootschap.

In deze kwestie heeft de verhuurder met de naamloze vennootschap een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een bedrijfsruimte. Daarin zijn partijen (in het Engels) overeengekomen dat de directeur persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitvoering van de overeenkomst en er persoonlijk op moet toezien dat de huurovereenkomst wordt gerespecteerd. 

Kennelijk heeft de vennootschap een huurachterstand laten ontstaan waarna de verhuurder de directeur heeft gesommeerd om deze achterstand in te lopen. Omdat de directeur dit heeft geweigerd, heeft de verhuurder dit in rechte afgedwongen en gesteld dat de directeur persoonlijk aansprakelijk zou zijn op basis van de huurovereenkomst. De rechtbank heeft de vordering van de verhuurder toegewezen zodat de directeur de huurachterstand moest betalen. 

De directeur kon zich met die uitspraak niet verenigen en is in hoger beroep gegaan. Volgens de directeur moet de bepaling anders uitgelegd worden: hij kan als directeur slechts verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Daarnaast  moet hij er persoonlijk op toezien dat de huurovereenkomst wordt gerespecteerd. 

Het woord 'responsible' zoals opgenomen in de bepaling is niet hetzelfde als 'liable'. Met het woord 'personally' wordt bedoeld dat hij er als directeur op zou toezien dat de huurovereenkomst wordt nagekomen. Met de bepaling zou dus niet zijn bedoeld dat hij aansprakelijk kan worden gehouden voor achterstallige huurpenningen van de 
vennootschap. De verhuurder heeft vervolgens onder meer nagelaten om de exacte context, waarbinnen de huurovereenkomst tot stand is gekomen, te stellen. 

De rechter volgt de stellingen van de directeur en wijst alsnog de vordering tot betaling van de huurachterstand af.  

Wanneer u als verhuurder of huurder een huurovereenkomst aangaat waarin het de bedoeling is om een dergelijke constructie overeen te komen, let dan goed op de bewoordingen en geef duidelijk aan wat de bedoeling is van partijen. Het is dan ook  verstandig om de huurovereenkomst even te laten controleren door een advocaat. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen.

Mocht u over deze blog vragen hebben, mail mij dan uw vraag voor een kosteloos telefonisch adviesgesprek van een half uur.